Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neumann.

Jy hebt het altyd over dat water. Dat heeft met de zaak niets te maken.

Berger.

Heeft dat er niets mee te maken? Maar als de molen niet maalt, dan verdient Arnold immers niets, en dan kan hy immers geen pacht betalen.

Neumann.

Hy moet pacht betalen volgens de pacht-oorkonde. Of hy kan, dat is de vraag niet. De vraag is, of hy moet. Wy, rechters, zyn geen philantropen. Een rechtbank is geen philantropische instelling. Wy spelen in de rechtzaal niet voor Sint-N iklaas, die surprises uitreiken aan arme menschen. Wy zyn rechters.

Arnold.

Ik begeer geen philantropie. Ik vraag alleen recht. Von Schmettau moet zorgen, dat ik van die vyvers geen last heb. Dat heeft hy my ook beloofd. Maar in plaats van het te doen, laat hy zich door Von Gersdorf omkoopen, en heeft hy hem toegestaan, ze te laten, zoo als ze zyn.

Berger.

Kan je dat bewyzen?

Arnold.

Ja, zekeT! Dat kan ik bewyzen met getuigen. Maar de rechters wilden de getuigen niet hooren. Zy lieten my het proces verliezen; maar de getuigen wilden ze niet hooren.

Koningsrecht 2

Sluiten