Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschillende ziekelijke toestemden de/ baarmoeder, vooral die welke met sterken bloedstoevoer naar de geslachtsdeelen gepaard gaan en bloedingen veroorzaken, zijn wel de meest voorkomende oorzaken van miskraam. Wanneer een vrouw vroeger leed aan een ziekelijke aandoening van de baarmoeder, die gepaard ging met onregelmatige bloedingen of met sterken witten vloed, moet zij zich bij den geringsten twijfel aan zwangerschap onverwijld onder behandeling van een geneesheer stellen, opdat deze haar onderzoeke en een doelmatige behandeling toepasse of haar, betreffende dieet en levenswijze, doelmatigen raad geve. Wanneer de vrouw dit verzuimt, kan zij maar al te spoedig door een miskraam voor dit verzuim gestraft worden.

Ten gevolge van een sterken bloedstoevoer naar de baarmoeder, door overmatige geslachtelijke gemeenschap, wordt niet zelden bij jonggehuwden in het allereerste begin der zwangerschap een miskraam veroorzaakt. Dan blijven de regels een enkele maal weg om schijnbaar kort daarna in sterker mate terug te keeren. Dit is in werkelijkheid in negen van de tien gevallen een miskraam, d. w. z. het wegblijven der regels werd veroorzaakt door een pasbegonnen zwangerschap, maar deze werd verstoord door overmatig geslachtsgenot. Vandaar dat matigheid in

Sluiten