Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lelie is een mooie bloem. Vooral cle witte is fraai. Maar ook de gele is een sieraad in den bloemtuin. — We nemen het bloemdek weg, en zien nu duidelijker nog den grooten stamper, omringd door zes meeldraden. Eigenaardig is de de plaatsing dezer meeldraden. Ze staan in twee kransen van drie: de buitenste krans tegenover de kelkbladeren, en de binnenste tegenover de kroonbladeren.

We vergeleken den stamper van de kersebloem bij een dikbuikige flesch met langen hals. Hier, bij den stamper van de lelie, is ook de kurk van de flesch goed zichtbaar. Nu geven we aan de drie deelen van de flesch een afzonderlijken naam; we beginnen van boven af: de kurk heet stempel; de hals stijl; de buik vruchtbeginsel.

Den stempel even aanrakende, voelen we, dat die kleverig is. Waarvoor die kleverigheid dient, zullen we aanstonds zien.

Eerst willen we een meeldraad bekijken, 't Knopje aan 't boveneind, ook bij kerse- en appelboom waargenomen, heet helmknop. De lange draad , die dezen helmknop draagt, heet helmdraad.

In den helmknop zit een geel poeder: dit poeder heet stuifmeel. Als de bloem een jaar dagen gebloeid heeft, dan zijn de helmknoppen rijp, dan barsten ze open. En dan komen de vlinders, om honig uit de bloem te zuigen en raken inet hun vleugels tegen de helmknoppen en 't stuifmeel. En veel stuifmeelkorreltjes blijven kleven aan de vlindervleugels en worden meegevoerd naar andere leliën, waarin ze overgaan op den kleverigen stempel. Waarvoor dit brengen van 't stuifmeel van de eene naar de andere bloem noodig is, wordt later medegedeeld.

o 1' g a v e x.

]. Wanneer bloeit de lelie?

2. Welke kleur hebben haar kelkbladeren?

3. Hoe noemt men de kelk- en de bloembladeren wel samen?

4. Waarin verschillen de kelk- en de bloembladeren van elkaar ?

5. Hoeveel meeldraden heeft de lelie?

(i. Hoe heeten de deelen van den stamper?

Sluiten