Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten we ons dus wel in acht nemen, en bovenal moeten we onze tanden rein houden. Ze goed borstelen en de noodige hoeveelheid koud water gebruiken, om den mond te spoelen; dan zullen we onze tanden lang gaaf houden. Bovendien zullen we voor veel pijn bewaard blijven. In eiken tand is een opening: een klein buisje loopt door den wortel tot in de kroon. Dat buisje bevat een bloedader en een zenuwtakje; vandaar dat een tand zooveel pijn kan veroorzaken, wanneer de zenuw bloot ligt.

ONZE MOND.

1. De onder- en de bovenkaak. Gewricht.

2. Iloe een tand er uitziet. De drie deelen van een tand. Het email. Het tandvleesch.

3. Waardoor we onze tanden beschadigen, en hoe wc ze behooren te verzorgen.

4. Hoe tandpijn kan ontstaan.

8. Nog iets over den mond.

liet de voorste tanden van de onder- en bovenkaak bijten we; ze heeten snijtanden. In elke kaak zitten er vier. Daaraan grenzen de hoektanden: in elke kaak twee. Dan volgen de maaltanden of kiezen. Hoe groot is nu het geheel aantal tanden en kiezen van een volwassene? De snijtanden, de hoektanden en vier kiezen uit elke kaak heeten samen de melktanden of ook wel wisseltanden. Op ongeveer zevenjarigen leeftijd beginnen ze uit te vallen en worden achtereenvolgens door andere vervangen.

De tanden der bovenkaak vallen over die der onderkaak; toch kunnen we ze wel op elkaar brengen. Eveneens kunnen we de onderkaak een weinig naar links en rechts bewegen. Al deze bewegingen van de onderkaak stellen ons in staat om te kauwen. Onder het kauwen, d. i. het fijnmaken onzer spijzen, vermengen we deze met speeksel. We hebben dit vroeger een verteringssap genoemd. Evenals alle verteringssappen wordt het in klieren uit

Sluiten