Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als hierboven gezegd werd, door Trajanus verboden werden. Do Spanjaarden hebben een menigte nationale dansen, waarvan sommige van de Ghica zijn afgeleid. Eenige daarvan worden door de dansende personen geaccompagneerd met castagnetten, terwijl andere wederom door zang en gitaarspel begeleid en afgewisseld worden; ook in de beschrijving dezer dansen kan men kort zijn, daar zij in onze gezelschapskringen niet zouden geduld worden, ten minste niet met ingenomenheid zouden worden begroet. De beteekenis der namen wil ik hier laten volgen, zij zijn:

Fandango, beteekenende: gaan dansen.

Bolero, afgeleid van het werkwoord volar, voler, vliegen, ter oorzake van de vlugheid waarmede men hem moet uitvoeren.

Chachuca, de beteekenis van dit woord zal men te vergeefs in een Spaansch woordenboek zoeken, het gebruik wil in Spanje, dat men dit woord toevoegt aan al wat schoon en bevallig is, bijvoorbeeld aan een vogel, een muts of iets dergelijks. In de taal der Andalusische heidens beteekent Chachuca goud.

Aan een der nationale dansen der Napolitanen is een legende, of anecdote, misschien ook eene waarheid verbonden (ik laat de beoordeeling aan u over, jeugdige lezers) die ik u om het curieuse daarvan niet wil onthouden.

De dans waarvan hier sprake is heet: Tarantella. Men gelooft daar algemeen, dat die naam is afgeleid van Tarentullus, een vergiftige spin, wier beet doodelijk was bijaldien de lijder niet onmiddellijk door eene heftige beweging zorgde in een buitengewone warmte te ge-

Sluiten