Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zuführen, und dürfte man wenn auf diesem Wege fort „gebaut wird, die Hebung der Tan?,kunst in Aussicht stellen." En inderdaad zij is schoon, de „Lanciers", wanneer ze namelijk gedanst wordt met de punten boven de i's (vergeef mij die uitdrukking), dat wil zeggen wanneer de figuren netjes en precies op de maat der muziek uitgevoerd worden, wanneer het salut der Heeren en bovenal de révérence der dames met eene élégance zonder affectatie, eene zwierigheid zonder overdrijving uitgevoerd worden.

Ik moet tot mijn spijt constateeren, dat ik wel eens heb opgemerkt, dat hier en daar wel eens een paartje mededanste waarvan de heer niet het minste begrip had van dansen in 't algemeen, en van de „Lanciers" in het bijzonder, en dan maar met een grapje, dat de hilariteit opwekte, al bommelend mede hotste en niet alleen zijn partner hinderlijk was, maar zelfs diegenen, die in een nevens hem staand carré dansten; en dan deed ik mij wel eens de vraag: is dat ook een bewijs, dat de gezichtszenuw niet zoo teergevoelig is, als het gehoor? Iemand die in een zangvereeniging valsch of tacteloos zoude zingen, zoude men toch spoedig uit den kring verwijderen.

Daar er eenige kleine wijzigingen in de verschillende uitgegeven theorieën voorkomen, kunt u hier achter in een aanhangsel eenige dier theorieën in hun oorspronkelijken vorm vinden.

Een nog jongere variatie in de Quadrille, dan de „Lanciers," is de „Quadrille Américaine" van Boizot père et fils. Deze Quadrille heeft een vroolijk karakter, en die

Sluiten