is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdzakelijk gelet op de cijfers, die het eerst verkregen zijn, daar de beide foutenbronnen zoowel de distillatie als de oververhitting, de laatste wegens het luchtvrij worden der vloeistof, op de volgende rijen waarschijnlijk nog sterker invloed hebben. Dat men op deze wijze althans eenigermate vergelijkbare resultaten verkrijgt, maakt de volgende vergelijking tusschen waarnemingen voor zuivere aether, gedaan in I-cbiuari en herhaald in Juni, toen wij nog de twee punten met het grootste aethergehalte aan onze lijn wilden toevoegen, niet onwaarschijnlijk.

Tabel XIX.

T. P-

Februari. Juni.

1,66 696,32 697,41

1.92 703,52 7°4-44

2,00 705,12 7o6>52

2,48 717-60 718-52

Maar men moet zeer voorzichtig zijn en de bewijzende kracht van deze cijfers niet te hoog schatten. (\ erg. blz. 85.) I11 geen geval meenen wij de nauwkeurigheid onzer cijfers hooger dan 1 a 2 mM. te kunnen stellen, maar het is volstrekt niet onmogelijk, dat onze fout, vooral bij de vluchtiger mengsels, het drievoud daarvan bedraagt. Het is dan ook slechts onder die reserve dat wij de in de volgende paragraaf besproken uitkomsten mededeelen.