is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ta bei. XXIII.

Pi/Po P/P» P/Pi

0,99 0,891 0,9

0,95 0,76 0,8

0,9 0,675 0,75

0,8 0,60 0,75

0,7 0,56 0,8

0.6 0,54 0,9

0,5 0,50 1.

We zijn dus altijd in geval III, als p., kleiner is dan de aldus gevonden waarde van p, anders in geval II.

Het wil mij voorkomen, dat de hier gegeven theorie van belang zal kunnen worden voor dc systematische reiniging van stoffen. Vooreerst zal zij middelen aan de hand doen, om uit het gedrag van een stof die men in handen krijgt, te beslissen of deze door één of meer stoffen verontreinigd is. Want al kunnen wij op "t oogenblik ook niet voor het laatste geval de formule, overeenkomende met die van g 6, opstellen, het is toch niet waarschijnlijk dat zij denzelfden vorm zal hebben als de hier afgeleide. Voldoet een verontreinigde stof dus aan onze formule, dan zal men veilig mogen concludeeren, dat zij althans in hoofdzaak maar één bijmengsel bevat. In dat geval zal men niet alleen uit de waarnemingen de p(), dus den dampdruk van de niet verontreinigde stof kunnen berekenen, maar men zal ook in vele gevallen denaarden de hoeveelheid van het bijmengsel kunnen bepalen. Immers het zal vaak voorkomen, dat het bijmengsel er een moet zijn uit een beperkt aantal. Men kan dan op de volgende wijze een physische