is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder de dilatatie dan vordert, des te gemakkelijker wordt de houding.

Weinig klemmend is het betoog van Frarier (1. c. 247) dat Bonnaire alleen den nauwen ring van het ostium externum rekt, en niet veel anders doet als de écarteur van Tarnier. Op de dilatatie van dien nauwsten ring komt het juist aan, de andere hebben het minder noodig, zij worden echter wel degelijk meegerekt uit den aard der zaak, en dat zij niet „gelijkelijk" worden bewerkt geeft allerminst recht tot klagen, zoolang de competente portie hun gewordt. Als verschilpunt met den écarteur van Tarnier, noemt Frarier enkel als voordeel der manueele methode, dat zy intermitteerend te werk gaat. Van veel grooter waarde is echter het feit, dat de hand controle houdt op den weerstand van het weefsel, de aangrijpingspunten telkens verlegt, van oogenblik tot oogenblik georiënteerd blijft omtrent den bereikten graad van ontsluiting en bovenal beantwoordt aan den eisch van snelle dilatatie. Manueele dilatatie en spoedverlossing is een span dat samenhoort.

Voordat wij de specieele indicaties nader beschouwen mogen hier eenige historise partus uit de Amsterdamsche kliniek, waarbij manueele dilatatie werd toegepast, een plaats vinden.

N°. I.

7 Oct. 1898. Journal N". 353.

Vr. J. E., 39 j. XII gravida. De 11 vorige malen verliep de partus goed en zonder kunsthulp. Pat. menstr. met 15e jaar en was steeds gezond.

Laatste menses 1 Febr. '98.