is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afkoelt en, door haar in koud water te laten liggen, koel houdt. Dit water moet vooral 's zomers nu en dan worden ververscht. De melk wordt dan niet sterker zuur, maar blijft tot aan het gebruik nagenoeg onveranderd. Deze methode, eenvoudig en zindelijk als zij is, is zeker aanlokkelijk, doch toen men in het Binnengasthuis een flesch met aldus bereide karnemelk wilde openen, sprong zij met groot geweld uit elkaar (de Bruin). Un homme averti en vaut deux.

De boerenkarnemelk, d. i. de uit volle, gezuurde melk bereide karnemelk is meestal iets meer zuur dan de roomkarnemelk, terwijl bij koken de laatste veel grover coaguleert dan de eerste. De boerenkarnemelk kan men, door filtreeren door fijn gaas, gemakkelijk scheiden in caseïne en serum; roomkarnemelk passeert het gaas in onveranderden toestand.

Boerenkarnemelk bevat ongeveer 3.1 pCt. eiwit, 0.3 pCt. vet en 4.5 pCt. suiker, waarvan een deel in melkzuur is veranderd.

Volgens onderzoekingen van den Amsterdamschen Gezondheidsdienst (1902) betreffende 58 monsters karnemelk werd als maximum zuurgehalte (als melkzuur berekend) gevonden 0.G7 pCt. en als minimum 0.28 pCt. Goede karnemelk mag alleen melkzuur bevatten; boterzuur en andere zuren mogen er niet in voorkomen.

Goede karnemelk bevat volgens de Jager nooit meer dan 0.5 pro mille vrij melkzuur; 4 pro mille melkzuur wordt door de koemelk gebonden, alvorens vrij melkzuur is aan tetoonen.

Houwing kon (met de reactie van Uffelmann) noch in de urine, noch in de faeces van met karnemelk gevoede zuigelingen melkzuur aantoonen.

Volgens de Jager berust nu het voordeel van karnemelk als zuigelingenvoedsel in hoofdzaak hierop, dat de Ca-zouten der koemelk in een voor resorptie zeer geschikten vorm. namelijk in zure phosphorzure kalk, zijn omgezet. In de karnemelk aanwezig lactas calcis zou bovendien in het lichaam verbranden tot carbonas calcis en door deze alkalivorming

19