is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar dien sluiphoek der letterkunde, waarbij men 't bordje geplaatst heeft: „Geestelijke romans, verhalen en moralizatiën" — een soort van boeken, waarin niet meer valt na te gaan waar de theologie ophoudt, fantasie en kunst beginnen. Boeken van dat slag mochten de kloosterpoort binnenkomen, die had men, in meerdere of mindere mate, overal. De meeste worden tegenwoordig in de geschiedenis der fraaie letteren behandeld en zijn dus algemeen bekend.

De Egmondsche abdij bezat reeds in de elfde eeuw de „Gesta Alexandri Magni", een „Vita Brendani abbatis" en een „Waltarius. ) Vermoedelijk rekende men daar 't heele drietal tot de „historische geschriften. Bij de Utrechtsche Regulieren vinden wij de „Gesta Barla&m et Josaphat", waarvan 't auteurschap aan Johannes Damascenus wordt toegeschreven2); den „Dialogos Miraculorum van Caesarius van Heisterbach3), zoo gewild om de vele Marialegenden die er in voorkomen; de „Historia Griseldis", naar Boccacio vertaald door Franciscus Petrarca, in twee exemplaren ); t „Liber i de apibus" van Thomas van Cantimpró6) eveneens zeer geliefd wegens de tallooze exempelen die 't bevat; en een „A ïsio undali." °) In de boekverzameling der Karthuizers bij Utrecht waren aanwezig: 't boek »De raptu animae Tundali et visione ejus ' ); een „tractatus de purgatorio S. Patrien" 8); de „Narratio de spintu quodam in villa Meyerick juxta Duysburch apparente (Arnoldo Boosman)" °); 't boek van Jacobus de Cessolis, „Ludus Scacorum, moralisatus" ,0) in twee exemplaren; bij 't laatste was gevoegd een „Ludus cartularum, moralisatus," van broeder Joannes van de orde der Predikheeren11); de „Dialogus Miraculorum' van Caesarius van Heisterbach'3); een „Historia Walteri et Griseldis ). De St. Pauls abdij bezat ook een „Libellus de raptu animae Tondali ), en 't kapittel van St. Marie bezat zelfs een boek van Boccacio:

„Genealogiae deorum gentilium libri X\ . )

Een nog grooteren voorraad van dergelijke geschriften bezaten gewoonlijk onze nonnenkloosters, maar dan, wijl de vrouwen slechts zelden 't Latijn machtig waren, in 't Nederlandscli. Een voorbedd daarvan geeft de boekenlijst van 't St. Barbaraklooster te De ,

n Bij Klevn blz. 144, 147. 5) Catal. Utrecht No. 118. 3) No. 1T8, 17i.