is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der stereometrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus begrensd door twee cirkels en een deel van 't boloppervlak, dat ronde oppervlak van den bolschijf heet.

Het oppervlak en den inhoud van een bol en van deelen van den bol zullen we bepalen, nadat we eerst cilinder, kegel en bol en hunne oppervlakken hebben beschouwd als te zijn ontstaan uit de beweging van vlakken en lijnen.

4. Omwentelingslichamen.

$ 62. Bepalingen. Als eene rechte of eene kromme lijn omwentelt om eene vaste rechte lijn en beide in 't zelfde platte vlak zijn gelegen, beschrijft de eerste een vlak, dat omwentehngsoppervlak heet. De vaste lijn heet as van 't omwentelingsoppervlak.

Wentelt een begrensd deel van een plat vlak om eene rechte lijn met dit deel in 't zelfde platte vlak gelegen, dan wordt een

ichaam beschreven, dat oniwentelingsiicnaam ïeet. De rechte lijn heet as van dit lichaam.

Eene rechte lijn, die om eene daarmee evenwijdige rechte lijn wentelt, beschrijft sen omwentelingsoppervlak, dat we reeds als een recht cirkelvormig cilindervlak hebben leeren kennen. Een rechthoek, wentelende om eene zijner zijden, beschrijft een rechten cirkelvormigen cilinder (fig. 72).

Eene lijn, met eene andere in 't zelfde vlak gelegen, maar niet evenwijdig met deze,

Fig. 72. zal om deze omwentelende een recht cirkel¬

vorm^ kegelvlak of 't ronde oppervlak van een rechten cirkelvor¬

migen atgetcnouen Kegei uouinjven (fig. 73 en 74).

De rechthoekige driehoek AA'B

B

Fig. 73.

(fig. 73) wentelende om de rechthoekszijde A'B beschrijft daarbij een