is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Sinaï zoudt gij den monnik vinden, daar kunt gij uitmaken wie van u beiden een beter menscli is. Ik groet u !"

Berthold draaide hem den rug toe en Schottenius is bekoeld al is hij ook hoofdschuddend den berg afgegaan.

Weg met de geloofshaat en het vervloeken wederzijds! Daarvan hebben wij nu genoeg gehad, meer dan genoeg. Wij moeten elkander leeren dulden, naast elkander kunnen leven en bidden. Wij voor ons willen goede calvinistische of luthersche christenen blijven, mogen andere lieden anders denken en gelooven en voor zich zelf zorgen.

Het rijk heeft genoeg schade geleden.

Zwaar genoeg rustte eens op ons dierbaar oudrenpaar de vloek van den geloofshaat, die zich zelfs had genesteld, tusschen Lutheranen en Calvinisten . . .

Vrede, vrede op aarde !"

>

Zoo eindigt dit gedeelte van Winfried van Steinach's aanteekeningen over den Dilsberg.