is toegevoegd aan uw favorieten.

Uren doorgebracht met verschillende specialiteiten op handelsgebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Pennsylvanië overgaat naar den 4jarigen cursus in handel en industrie, dan blijkt het meer een plan, dat een algemeen doel heeft dan een opbreken tot groepen, die opleiden tot een bepaald beroep. De vereischte onderwerpen van de eerste 2 jaren bevatten: Engelsch, Fransch, Duitsch, boekhouden, staathuishoudkundige aardrijkskunde, huishoudelijk recht, geldwezen, handelsrecht, staathuishoudkunde, handelsaardrijkskunde en wettige proceduur.

In de laatste 2 jaren mogen 12 van de noodzakelijke 16 uur per week gekozen worden uit: staathuishoudkunde, Amerikaanschen handel, bankwezen, handelscontracten, gemeentelijk recht, handelsproducten, geschiedenis der industrie, oeconomische inkomsten van Europa en de Vereenigde Staten, nieuwe wisselingen in de industrie, wettelijke vraagstukken, financiën, Europeeschen handel, koloniaal bestuur, oeconomische bronnen van tropische gewesten, oorzaken van nijverheidssuprematie, Engelsche beschaving, internationale wetten, verdragen van rassen onderling, internationalen handel, transport en crediet. Daarna wordt de graad verleend van „Bachelor of Science in Economics." *)

De kritiek in academische kringen te berde gebracht

i) Daar er nu weer een geheel wetenschappelijke opsomming volgen moet, besparen we dat den algemeenen le?er, maar drukken het in het oorspronkelijke nu voor den belangstellende over: At the University of Chicago the entrance requirements to the regular college work, including Latin, are demanded of the candidates for the College of Commerce and Administration. The work of the first two years is mainly that pursued in the general work of the college, including English, modern languages, mathematics, and science, with introductory courses in Civil Government, History, Sociology, Economics, and Commercial Geography. In the last two years the direct preparation for business begins, based on the general training of the past years in college and in the schools. Of the necessary eighteen units exacted in these last two years, seven are required and eleven are elective. The requirements include Principles of Political Economy, Jurisprudence, Constitutional Law, Europe in the