is toegevoegd aan uw favorieten.

De gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEVAARLIJKE TOCHT.

We moesten 't klaatrend stroompjen over; Ik was schroomvallig, zoo fier was zij ; We moesten — en daar stonden wij. De vooglen zongen, het ruischte in 't loover.

Ze zeide: "Ik volge u, ga slechts voor!

Maar: sla niet achterwaart uw oogen!" De hoosjes werden uitgetogen . .. We moesten eenmaal 't stroompje door.

Ik zag niet om; of ééns slechts, even,

Zag 'k 't water, nieuwsgier aangespoed, Zich rimp'len om heur blanken voet... Wat wou 'k niet voor een vonder geven!