is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kander geweest, hè ? En wat hebben die liberale heeren voor moois gebrouwen?

Haspelstok.

Eigenlijk niet veel zaaks. We zouden een kandidaat stemmen, en toen stemden we allen precies hetzelfde, en toen liep het zoo dat er geen mensch van terecht kwam. En daardoor was er dan ook, zooals de president zei, geen resultaat, en we zullen 't van middag nog eens overdoen. We waren dan ook met wat weinig leden.

Marksteen.

Wat weinig? — Ik voor mij zou denken, dat er altijd nog te veel waren.

Haspelstok.

O, er hadden nog wel dertig menschen meer kunnen zijn. Verbeek was er niet, en Jan Krelis was er niet, en Stang de boekverkooper was er niet, en Kasper, die met de dochter van hoe heet ie ook weer getrouwd is, die was er ook niet. Om kort te gaan, het krioelde er van leden die er niet waren.

Marksteen.

't Is een mooie boel! Maar zoo zijn ze: veel praten en weinig doen. Neem nog een beetje melk, mijnheer Haspelstok. Ik kan me waarachtig niet begrijpen, hoe je daar pleizier in hebt.

Haspelstok.

Ja, zie je, pleizier Ik kan niet zeggen, dat ik't

juist heel pleizierig vind. 't Is me alles te vreemd, 't is me te mijnheerdevoorzitterachtig. En dan telkens als je wat zeggen wilt, dan is het: mijnheer de voorzitter,ik vraag het woord. Dat is nou net als ik aan tafel zit en dat ik elk oogenblik een schoon bord krijg: dat vind ik ook niet pleizierig; 't is niet gezellig.