is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levend uit haar eigen rijkdom een gansch ander beeld wist te toonen.

Maar hierbij moet aanstonds worden bedacht, dat alle echt-christelijke openbaring van kracht evolutie wil en geen revolutie. Natuurlijk; omdat niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten Gods werk gaat. En omdat, wat den vorm vernieuwt doch niet het wezen verandert, on-echt is, hoe schoon het schijne en met hoeveel gewichtigheid het optrede.

Ook hier schijnt het christendom op den eersten aanblik zwak. Enkel evolutie, doorgaande omvorming, aansluiten aan het bestaande. Geen nieuw frisch begin van revolutie. Doch ook deze zwakheid van het christendom is zijn sterkte. Want nu gaat het geregeld en ongestoord verder; bouwend op het bestaande, dus practisch; en tegelijk inwendig vernieuwend, dus geestelijk.

Een paar grepen uit het oudste christendom mogen het gezegde illustreeren. Daar is Jezus' houding tegenover de Romeinsche overheid en haar heerschappij over het land van Israëls God. Er waren er onder de volksleiders, die de toestanden gaarne en welbewust aanvaardden; er waren er onder de leiders en vooral onder het volk, die niet dan noodgedrongen bukten onder dit gezag, dat in strijd was met de patriotische, maar ook met de heilige traditiën. Zal nu Jezus de heerschappij der Romeinen billijken of afkeuren? dat is de vraag, die men Hem deed, toen men Hem vroeg naar de rechtmatigheid van de belasting. En het antwoord juist over deze vraag zou mede beslissend zijn voor zijn erkenning als Messias.

Hii heeft geen van beide gedaan. Niet, omdat Hij

') Matth. XXII : 16-22.