is toegevoegd aan uw favorieten.

Christelijk sociale studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

coöperatie »De Dageraad». Daar werden door de gezellen eischen gesteld, die door het bestuur van de coöperatie niet konden worden ingewilligd, omdat het bedrijf rendeerend en concurreerend moet worden beheerd. Een autoriteit als de heer H. Polak heeft aan deze zaak een zeer leerzaam artikel gewijd in Het Volk\an 27 September 1907, waaruit het volgende is aangehaald:

Van het grootste belang is het, het onderzoek van een ontslagkwestie onbevooroordeeld te beginnen en niet a priori aantenemen, dat de ontslagene gelijk heeft. De Bakkersgezellenbond geloove my: een arbeider heeft in zulke dingen niet altijd het recht aan zyne zyde, de patroon is niet a 11 y d een tyran en een onmensch en zeker zijn de bestuurders van arbeiders-coöperaties dat niet.

Nuchtere beschouwing van een practisch man. Niet »zuiver« evenwel in de Sociaal-democratische leer. En vooral niet geschikt om aan een groot publiek zóó te worden ingeprent, dat het er naar zou handelen bij zyn oordeel-vellen.

Men zal zeker al meer gaan gevoelen in allerlei kringen, dat het rechtstreeksch of zydelingsch mede-oordeelen van het publiek de nekslag is voor de bedrijven van staat en gemeente.

Of dan dus het groote personeel van beambten en bedienden in allerlei takken van dienst maar moet zyn overgeleverd aan de willekeur van eenige chefs of van een alles in het geheim bedisselende commissie?

Wij antwoorden, dat de inmenging van het publiek niet bepaald de beste waarborg tegen »willekeur« is!! Maar voorts, dat in het vorenstaande geenszins bedoeld is, een dor gezagssysteem te verdedigen. Juist naar mate in allerlei kringen gevoeld wordt hoe men vastloopt bij de tegenwoordige regelingen, is het zoeken