is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Godsdienst- en Kerkgeschiedenis.

De boeken, die den leerlingen ter lezing worden aanbevolen, zijn met. een * geteekend.

1 Agutha, Vertellinger uit den Bijbel. Amsterdam.

•> Bauer (Bruno), Christus und die Caesaren. Der Ursprung des Christentums. Berlin, 1870.

'A Baur (Dr. 1'erd. Christ.), Das Christentum der drei ersten .Tahrhunderte. Tiibingen, 186;i.

\ Bell (Dr. F. IV. B. van) en anderen. Voorlezingen over de Bijbelsche berichten aangaande het leven van Jezus, inzonderheid over het Johannes-Evangelie. Amsterdam, 1860.

5 Bolland (G. J. P. ./.), Petrus en Rome. Leiden, 1899.

0 Bijbel (De). Statenvertaling, 1871.

*7 Carpentier Alting (A. S.), Beelden en typen uit de Christelijke wereld. Naar Aug. Werner. Haarlem, 1876.

8 Carpenter \J. Estlin), De eerste drie Evangeliën. Nijmegen.

*9 Clodd(Ed/rard), De kindsheid der godsdiensten. Amsterdam, 1877.

*•10 , De kindsheid der wereld. Amsterdam, 1877.

*11 , Mythen en Droomen. Amsterdam 1886.

I '2 Craa/idijk («ƒ.), Het Nederlandsch Zendelinggenootschap in zijn willen en werken. Rotterdam, 1869.

13 Delpra/ (G. H. Verhandelingen over de broederschap van G. Groote en over den invloed der Fraterhuizen. Arnhem 1856.

I I jDouwen (IF .ƒ, van), Socinianen en Doopsgezinden. Leiden 1898.

15 Dowlimj (Dr. John), Geschiedenis der Roomsche kerk. 'A dln. Dordrecht 1861.

*16 Duker (Dr. A. V.) en Dr. W. C. van Manen, Oud-Christelijke Letterkunde. De geschriften der Apostolische Vaders. Amsterdam, 1861. 2 dln.