is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maajr -inhoud, voorloopig onderzoek op arsenik // 167 ->64

" ' » 77, 183, 329

" " " k°Per II, 167, 284

" » n , kwik 167 310

„ , indringen water: postmortaal ' j' 17B

„ inslikken water; verdrinking ... r i7Q. tj -t.

- intoxikatie / . . y/'"8'£' ™

„ intravitale digestie f/ 205

„ perforatie Tj oió

, .. verweeking II 205

, jonggeboren kind : corpora aliëna II, i, 17, 25, 73 75' "go

» » n 1 , kindermoord //, 73 75 80

» » » koffie, melk, pisang en rijst '.!//' 25

-kanker, bloeding ' „

» .1 invloed op intoxikatie. . . rr' n^

, ,. 11b

„ ulceratie . '

» -katarrh, acute 7/ öno

chronische // ZT

/V, 20o

» n * ; invloed op intoxikatie // 116

» » » onverwachte dood //' 436

„ , nuchtere; intoxikatie 1/116

„ onverwachte dood ! 1 i ! ! .' '. ! ! 1 ! ! II, 'm, 436

„ phlegmone 7/203

» postmortaal indringen water ƒ

„ postmortale perforatie * ' 77' 91-

» n veranderingen in het algemeen /7 190

, „ verweeking II, 206

„ -slijmvlies, acute onsteking // 202 203

anthrax . //' 203

„ bloedingen 10öj 160 ^04; //' 210

» ; jonggeboren kind //, 25

n n cadavereuze pseudomelanose ' ! //' 201

chronische hyperplastische ontsteking II, 203

" » » katarrhale ontsteking 7/ 205

" » t, invloed op intoxikatie . . //, U6

" » n „ onverwachte dood . . . . II 436 cholera £

„ » diphtherie //' 194

" n functioneele hyperaemie 7/201

* „ gangraen II 201

n » haemorrhagische erosies //' 211

» n „ ontsteking //' 212

» « hyperaemie; functioneele Il' ->01

ontsteking //('201' 202

» » » sterk gekruid eten // 152 201

" , " stuwing 201 204

» „ hypostase // 199

11 n ikterus neonatorum //' 92

» „ imbibitie; kleurstoffen // jgg

" '• n veranderd bloedrood ƒ7' 200

f) » imbibitie-roodheid II 200

" 1 intoxikatie ƒƒ, 139, 144, 199, 202, 203, 206, 209, 21o' 214

1 i> intravitale digestie n' 0(