Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ilfhS mr: waarin een droppeltje pijnstillend wavin! • gedaan, en vervolgens met een gram zwavelzuur-

gebruiken6(f7f) Wat6r' °°k ka" me" galvailische P'aten 269. Oorziekten, Oorsuizen, Doofheid.

<\™ZakZ?' -fHet ,indrinSe" van eenig vreemd lichaam in A'f b,! uendigen gehoorgang, een korreltje dat later zich ontwikkelt, een insekt, dat aan banden of beenderen knaagt. Suizen in de ooren en vermindering van het gehoor zijn dikw^ls gevolgen van het indringen van een vreemd lichaam in de gehoorbuis. Opzwellingen der klieren brengen hetzelfde ongemak teweeg.

Verschijnsel. Het indringen van een enkel insekt in den gehoorgang veroorzaakt dikwerf een zoo hevige koorts clat er zelfs uien en voorbijgaande waanzin door kan ont-' siaan.

Behandeling. Men giet kamferolie (153) in den uitwendi®e.n, gehoorgang en vult dezen daarop met een watje Dit middel is voldoende om een insekt te dooden of er uit te veidnjven. A\ ijkt de pyn niet dadelijk, dan moet men compressen met pijnstillend water achter de ooren aanleggen Is de pijn over, zoo reinlge men het oor door inspuitingen met teerwater (225). Is dit alles niet voldoende, aan moet men een geneesheer roepen om het vreemde lichaam te verwijderen. Voor het overige kan het rooken van kamfersigaien nsekten uit den gehoorgang verdreven, vooral wanneer men tevens dikwerf met zoutwater (234) gorgelt.

Dikwijls ontstaan oorsuizingen en oorpijnen'door vlechten in het binnenste van den uitwendigen gehoorgang. Men moet dan zonder aarzelen kamfer-spiritus (139) in het oor gieten en daarna het oor met kamferzalf (158) bestrijken. Verder galvanische platen (177.4») rondom de ooren Ti dranken van sarsaparille met jodium potassii (187 4») w-\t( r £evallen gorgele men herhaalde malen met zout-

270. Xenspoliepe».

„inf" 1l/ren^e dagelijks en herhaalde malen kamfer-spiritus (löj) door nnddel van een opgerold linnen doekje bin-