is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangewend, indien het ongemak dooi vioegeie kikbe!i.indeling is veroorzaakt.

296. Uitzakking van den aarsdarm.

Dag en nacht kamfer-bougies (155), dikwijls op den onder buik de nierstreken en zelfs op den aars compressen leggen van 'kamfer-spiritus (143, 2°); des morgens en des avonds neemt men kamfer-lavementen (189, b) en houdt men vast aan ons hygiënisch regime (254).

297. Leverziekten: Geelzucht, Bleekzucht, Leverontsteking, Leververstopping en Levergezwel (abces).

Oorzaken. Het indringen van wormen in de lever, waardoor de kanalen van dit orgaan verstopt worden en de behoorlijke galafscheiding wordt belemmerd, zoodat de spijs vertering wordt gestoord. De aanwezigheid van wormen veroorzaakt dikwijls verschrikkelijke stoornissen in dit orgaan. De baccillen kunnen zich zelfs ten koste van de geheele leversubstantie ontwikkelen, en het geheele orgaan in een grooten waterzak veranderen; de lint- en spoelwormen brengen veranderingen teweeg in het weefsel en vernielen de binnenste oppervlakten der levergangen. Een menigte lichamen kan bovendien in de lever indringen en daarin ontstekingen en veretteringen teweegbrengen. Eindelijk veroorzaken kwikmiddelen een soort verharding, die ten laatste alle funktiën van de onderbuiksorganen belemmert.

Verschijnselen. Toenemende vermindering van eetlust; opgezetheid van het lijf, vooral aan de rechterzijde, gele kleur van het gelaat en van het wit der oogen; slijmachtige stoelgang, waaronder meermalen galsteenen worden gevon_ den. Soms ontstaan gezwellen, die zich in de nierstreken of

den buik ontlasten. .

Behandeling. Het hygiënisch regime (254) is een voorbehoedmiddel tegen deze ziekten. Wanneer zich verschijnselen beginnen te vertoonen, moet men knoflook (114 slot) gebruiken, benevens granaatappelbast <184) in de aangegeven dosis en zoutlimonade (234). Aloë (101) en ricinie-ohe (219), den volgenden dag, en vervolgens om de vier dagen, zoolang totdat men verzachting krijgt. Herhaalde aanwendingen van wormafdrijvende pappen (168) en lavementen (132), afge-