is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de Belgische loopen die te Luik worden beproefd komt

het merk (§)§><!>

Duitschland acht de te Luik genomen proeven onvoldoende en eischte van het Belgische gouvernement voor de naar Duitschland te importeeren loopen en geweren, een zwaardere keuring. België stemde hierin toe in het belang zijner industrie, dientengevolge dragen de voor Duitschland Lestenide geweren

het proef merk

\+ y

De Banc d'Epreuve officiëlle de Saint-Etienne in Frankrijk, stempelt de aldaar ter beproeving aangeboden geweren en geweerloopen, niet de hiervolgende merken:

proefmerk voor gewoon zwart kruit.

r

merk van zwaarder proef met rookzwak kruit.

r .e>

merk van zeer zware proef, gewoon zwart kruit.

merk van buitengewoon zware proef niet rookzwak kruit. Dit laatste proefmerk wordt slechts zelden verlangd.

Te Halensee, het groote duitsclie proefstation, wordt een serie proefmerken gebruikt waarvan men schier in de war zoude raken. De meest voorkomende geef ik hier aan.

Voor liagelschot geweren.

jy|j| (Él (Él proefmerk voor zwart kruit (Untersuchung Stempel).

'W U 8

^ voor cliokebore-loopen komt de W (würgebohrung) in plaats

W van de S.

voor loopen waarvan het choke geboorde gedeelte bovendien S getrokken is.

"V oor kogelgeweren en buksloopen:

^ voor gewone buksen en zwart kruit.