is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Een wettig kind, waarvan de aangifte, door ongesteldheid van den vader, door de vroedvrouw is geschied.

12. Een wettig kind, waarvan de aangifte door den vader is geschied. De moeder is bij de aangifte reeds overleden.

13. Een onwettig kind, waarvan de aangifte door den vader is geschied, met vermelding, dat het kind reeds als ongeboren vrucht door den vader en de moeder is erkend.

-14. Een wettig kind, waarvan de aangifte door den geneeskundige is geschied. De vader is bij de aangifte reeds overleden.

15. De onbekende moeder is op den openbaren weg bevallen en terstond na de geboorte van het kind overleden.

-10. Een onwettig kind, door de moeder en daarna door haren echtgenoot erkend. De erkenning door dien echtgenoot gedaan wordt vernietigd. Hierna naams- en voornaamsverandering.

17. Een wettig kind. Kantmelding betreffende de verbetering der aanduiding van het geslacht, in verband daarmede wijziging van mannelijke in vrouwelijke voornamen. Later voornaamsen naamsverandering.

1«. Een onwettig kind. Kantmelding waarbij, blijkens eene akte van het Groothertogelijk Ambtsgericht te Gnadebusch in Duitschland de vader, die met de moeder van het kind is gehuwd, zijn vaderschap over het kind heeft erkend, volgens § 1720 Duitsch B. W. Deze erkenning heeft in Duitschland legitimatie van het kind tengevolge.

19. Een onwettig kind, geboren buiten tegenwoordigheid van anderen. De ongehuwde moeder, die in hare woning beviel, doet zelf de aangifte.