Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johannes /Ïgidius (baron) van Voorst, ged. 10 Dec. 1711 te Bischlich bij Wezel,overl.29 Juni 1788te Bedum op Nieuw-Foikerda; heer v. Schadewijck, Averbergen en Manhorst, offic. der ruiterij. (Ouders: Hermanus Bernardus en Maria Elisabeth (baronesse) van Erptotde Heeghi.

Huwde 26 Dec. 1749 te Groningen (Ebbingestr.) en 30 d.a.v. te Bedum (N. H. kerk) Maria Theodora (baronesse) van Goltstein, vrouwe v. Old- en Nieuw-Folkerda,ged. 18 Nov.1729te Groningen (Ebbingestr.), over!. 2 Maart 1820 te Baerlo. (Ouders: Josephus Johannes en J« Gf.rtrudis Juvetta Clant van Scharmer).

Johannes Everhardus (baion) van Schueren, gedoopt 7 Jan. 1734 te , overleden

24 Januari 1807 te Didam (Schadewijck). (Ouders: Harmen Jan en Jw. Louisa Jacoba van Dunnewalt).

Huwde 8 April 1772 te Nijkerk Jw Maria Theresia Barbara von Kutschruter, geboren

25 October 1732 teTwello, oveileden 16 September 1812 te Zevenaar. (Ouders: Jor Daniël Frederik en Jw Johanna Maria Knoppert van den Wezenberg).

Johannes Josephus Debets, gedoopt 1730 te Heerlen, overleden 12 Maart 1812 aldaar. (Ouders : Renier en Helena Roodkrans).

Huwde te (Catha-

rina) Barbara Meyers, gedoopt 13 Maart 1729 te Heerlen, overleden 26 Frimaire Jaar XIV aldaar. (Ouders : Jacobus en Joanna Maria Vraetzen).

Abraham Walenson, geboren 19 Dec. 1736 te , overleden 15 Maart 1787 in

de kolonie Berbice. (Ouders :

en ).

Huwde 28 Juli 1766 te Rio Berbice Catharina Gaillard, geb. 3 Juni 1750 aldaar, overl. 8 Jan 1835 te Elden, gem. Eist (huis Westerveld) (Ouders: en Buse).

Zij hertrouwde te

Charles Henry Donzel., ged. te , overl. te

(Ouders: en ). I

Josephus Joannes Matheus baron (1820) van Voorst tot Voorst, gedoopt 24 Maart 1767 te Didam, overleden 24 Maart 1841 te Duiven (Huis de Pioeni; ridder in de Orde van den Nederl. Leeuw, lid der Ridderschap van Gelderl. (1814-'41), heer van Schadewijck, generaal-majoor der inf!

Huwde 18 Juni 1797 te Zevenaar (Delenhove) Maria Anna Joanna Josepha (baronesse) van Schueren, geboren en gedoopt 20 Maart 1778 ie Didam, overleden 20 September 181.3 te Zevenaar.

F.DUARDUS LUDOVICUS baron VAN VOORST TOT VOORST, gedoopt 21 October 1810teZevenaar, overleden 28 November 1891 te Elden (Westerveld); ridder in de Militaire Willemsorde en in die van den Nederlandschen Leeuw, grootofficier in die der Eikenkroon, versierd met het Metalen Kruis, met de Zilven n persoonlijke medaille van den Watersnood (1855) en met de baret in zilver (watersnood winter 1860-'61), luitenant der lanciers (1830 '36), lid van den Gemeenteraad te Eist 'tot 1851), der Ridderschap (1840) en der Staten van Gelderland (1845), der Gedeputeerde Staten (18S389), plaatsverv. districts-comm. van Doesburg en Zevenaar, voorzitter der Ridderschap van Gelderland, schoolopziener.

Huwde 27 Mei 1835 te Eist

JOANNES JOSEPHUS DEBETS, gedoopt 24 Februari 1774 te Heerlen (L.), overleden 22 November 1844 te Arnhem; ridder in de Orde van het Legioen van Eer en in de Militaire Willemsorde, ritmeester der cavalerie.

Huwde 1o. 4 December 1816 te Leiden CORNELIA CATHARINA WALENSON, geboren 2 Februari 1773 op de plantage • 'Gravenhage" in Rio Berbice, overleden 10 Augustus1834 te Elden. Zij was in eersten echt gehuwd eeweest met IAN CAREL WILLEM HERLIN, gedoopt Sjeest met JAN

overleden September 1811 te Rio Berbice ; 2o. 14 December 1836 te Arnhem ANTONIA ERNESTA (baronesse) VAN HUGENPOTH, gedoopt 26 Augustus 1791 te Aerdt, overleden 14 Jan. 1875 te Arnhem. (Ouders: GODEFRIDUS FRANCISCUS CORNELIUS en SOPHIA I.UDOVICA MARIA WILHELMINA FRF.DERICA FERDINANDA (baronesse) BENTINCK TOT BRECKLENKAMP)

Barbara Catharina Josephina Debets, geboren 6 October 1818 te Leiden (uit het eerste huwelijkt, overleden 10 December 1889 te Elden (huize Westerveld).

^ — — — _ . f

Mr. Arthur Eduard Joseph baron van Voorst tot Voorst, geboren 13 Derpmhpr isw to gem. Eist (Westerveld), overleden 19 te ; ridder in deO® van denNederl"

Leeuw, grootofficier in die van Oranje-Nassau ; achtereenvolgens doctor in de rechtswetenschaD aan de Universiteit van Leiden (1884)/candidaat-notaris (1886), burgemeester van Hulssen lid der Provinciale .(1889. 'en der Gedeputeerde (1893) Staten' van Selderland commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant (1894), curator der Hoogeschool te Utrecht (1899) 18 Aucustnt isuï: 1801 l|e ,Arnhem Clara Maria Theresia Johanna Helena Thussen, geboren IS tas,. " " (Oude.s : Dr. Henricus Frmiciscus