is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om te onderzoeken of' deze afwijkingen wellicht aan onregelmatige fouten bij de meting te wijten kunnen zijn, verdient het aanbeveling na te gaan, of door toevoeging van nog een term de verschillen tusschen deze waarnemingen en de berekening tot binnen de grenzen van de waarnemingsfouten terug te brengen zijn. Dit gelukt inderdaad vrij bevredigend, zooals uit tabel VII blijken moge. De berekende waarden zijn opgemaakt met behulp van de formule

w — 110,045 (1 -f 0,0030167 t — 0,000 000 3432 t1 +

+ 0,000 000 002069 t3).

TABEL VII. Beproeven van eene derdegraads formule.

Ie serie.

I emperaturen door Gemeten Berekonde

den waterntofthcr- ! Verschillen

niomoter bepaald weerstanden weerstanden

|

0° 110,045 110,045 0

— 51",48 87,760 87,748 + 0,012

— 104»,38 64,371 64,388 - 0,017

— 104",66 64,256 «4,261 - 0,005

— 127°,71 53,910 53,910 0,-

— 128",88 53,372 53,383 — 0,011

— 161",15 38,674 38,655 + 0,019

— 161»,47 38,515 38,507 + 0,008

— 182",63 28,692 28,684 ■ +0,008 (— 195°,75> (22,600) (22,522) j (+0,078)

— 197°,08 21,877 21,891 — 0,014

— 197»,58 21,637 21,654 - 0,017

— 209»,93 16,025 | 15,796 + 0,229

De afwijkingen zijn, met uitzondering van de laatste, zoo ze al niet geheel binnen de verwachte grenzen der