is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berekend voor C10 H,6 NO Cl.

17,56°/0 Chloor Daarbij is het pineenbisnitrosochloride gevormd, waarvan de formule is:

(C10 NO Cl)2 —

Uit de rest der fractie 65°—80° bij 20 mM. druk, gelukte het niet door fractioneeren een stof af te scheiden, die een constant kookpunt vertoonde. Het hooger kokende gedeelte van de laagst kokende fractie werd vereenigd met de op bldz. 19 vermelde fractie II.