is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze proeven verrichtte liij slechts qualitatief, zonder scherp de verklaring der waargenomen feiten te formuleeren.

De groote waarde van Lehmann's jongste onderzoekingen bepaalt zich daardoor tot het feit, dat liet bestaan van meerdere vloeibaar-anisotrope phasen bij een en dezelfde stof, en de mogelijkheid der stabiliseering van eene metastabiele modificatie door toevoeging van een tweeden component is aangetoond. Lehmann heeft niet aangegeven hoe deze feiten in het licht van de theorie der men «kristallen zijn te verklaren. Eene poging daartoe is door mij gedaan in het liier later te vermelden onderzoek.

Zooals ik boven reeds vermeldde, vond .Jaeger bij de acylcholesterinen, dat de normale keten de vloeibaar kristallij ne phase bevordert, de vertakte deze daarentegen terugdringt. Vorlander's !) onderzoekingen omtrent het verband tusschen de vloeibaar kristallijne natuur en de chemische constitutie hebben dit ten duidelijkste bevestigd; hij toch vond, dat, terwijl het p-metlioxykaneelzuur vloeiende kristallen bezit, deze modificatie aan het a-methylmethoxykaneelzuur in tegenstelling met het onvertakte zuur ontbreekt. In de laatste jaren hebben Vorlander -) en zijne leerlingen zich ten doel gesteld de chemische constitutie der vloeiend kristallijne lichamen te bestudeeren. Zij werden hiertoe geleid door een voortgezet onderzoek der azoxybenzoëzure-ester, dat eene zekere overeenkomst tusschen de azo- en azoxyplienol-

') Ber. 40, 1415 en 1970 (1907).

2) Ber. 39, 803 (1906), Ber. 40, 1966 (1S07), Zeitsehr. phys. Ch. 57, 357 (1906) Liebigs Ann. 326, 330.