is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengsel 28 % p-azoxvphenetol.

Temp.

binnen)). Aanteekeningen.

106.3 begin vloeistof'.

110.0 vlokken, melkachtig, groene tint.

112.2 helder.

Mengsel 30 °/0 p-azoxyphenetol.

106.2 begin vloeistof.

110.0 groene kleur treedt op.

110.8 helder.

Bestudeert men daarentegen een mengsel, gelegen aan den p-azoxyphenetol kant. dan ziet men b. v. bij het 80 % mengsel:

106.8 begin vloeistof.

112.0 nog uiterst weinig troebel.

123.6 rose, paarse kleuren treden op.

124.-4 iets groen er bij.

125.2 groene kleur neemt toe; nog veel vaste stof.

129.0 rood erbij.

130.0 vast weg, hom. troebel.

132.0 nog hom. troebel, rood-koperkleur.

14-2.6 helder laagje, vloeistof daaronder netvormig.

145.2 alles helder.

Tot aanvulling en controleering dezer proeven was een microscopisch onderzoek zeer gewenscht.

Dit werd uitgevoerd met behulp van het apparaatje met electrisehe verwarming.