is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bepaald werden de volgende mengsels:

Molecuul % Begin Eind Begin Eind p-azoxyphenetol | overgangspunt, overgangspunt. smeltpunt. smeltpunt.

1111

O - 138.4° 107.2° 167.3°

10 125.8° 135.8° 159.0° 160.0°

20 125.6° 132.2° 158.2° 158.4°

30 125.6° 127.0° 158.8° 159.5°

33 125.2° 127.2° 159.0° 160.2°

35 125.6° 128.0° 159.3° 160.5°

40 125.2° 132.0° 160.2° 162.0°

70 125.0° 155.0° 171.2° 173.6°

90 166.8° 182.2° 183.8°

100 - 173.8° 188.0° 188.3°

De temperaturen werden uit de afkoelings- en verwarmingskrommen gevonden. De bepalingen geschiedden in een smeltbuisje met ingeplaatsten thermometer volgens de vroeger beschreven methode.

Boven de lijn C E G D heeft men homogene vloeibare mengsels. C E G D !1 E C is het coëxistentie-gebied der isotrope en anisotrope vloeistof. Dalend in temperatuur begint op de lijn 1M de afscheiding van het vaste p-methoxy-kaneelzuur, evenzoo op K M de kristallisatie van 't vaste p-azoxyphenetol.

Beneden de temperatuur van M, het eutecticum, bestaat een conglomeraat van de beide soorten vaste kristallen.

Ten einde zekerheid te verkrijgen omtrent de vraag of in den vasten toestand geen menging optreedt, werden mengsels