is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d v, dw en d S, als we eerst nog ingevoerd hebben § — x —

,ïj — y = - en I; — z — , dan vinden we: u v w

c S x „ S X „ S x

S — UI- s — U" V - u" 5.„ 11

S 11 S V <5 VV

, ^ y c* ^ y o ^ y

"^Su Tv -V"5w V

(4) , ïz , Sz „Sz ~°

w'Ju -WT» s_w iw w

S F S F S F

s u s v s w

Schrijven we de eerste rij der determinant aldus:

„ S x , x , Jx

S—u- o — u~ o — u- u,

S U JV 3 W

en eveneens de overige rijen, dan kunnen we daarna de determinant vervangen door de som van 8 andere, die onmiddellijk de determinant in den volgenden vorm brengt:

S X S Z

b' U — Uj— I

3 U 3 V

co / ^F , SF , SF\ , c 3 Sy Sy

s" u s hv; \- W - + S £ u V V U i

\ S II Jv S W/ 1 S U ri v

SF SF

J x 5x Jx Jw J v

u V— u V u V 1

i U 5 V S W

S v S y J y vvv I

Su J v ïw waarbij ü wijst op

— u vw v *. *. =o, i-u

J z J z S z een cyclische ver-

w „ w _ w v— I ,.

f> u ri u dw wisseling van u, v

SF SF SF en w en tegelijk van

S u S v Sw x, y en z.

Het blijkt dus, dat we een vierkantsvergelijking krijgen, die we kunnen schrijven in den vorm

(6) S3 — | S + x = o

Uit de eigenschappen van de opp. (M) en (Z) weten we, dat (6) stellig twee positieve wortels zal hebben, overeenkomende met de beide punten van het opp. (M). Nu is de