is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen omtrent drijvende homogene parellelopipeda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist bij S verdwijnt ruimte III geiieei en bij nog verdere verschuiving zal in het binnenste der figuur ruimte VII optreden. We teekenen hierbij de doorsnede S en doorsnede (c).

De vergelijking van het vlak van den gelijkzijdigen driehoek is 4' + ^ + s — constant. Om dus te weten, welke van de beide punten Q en R we bij het verschuiven het eerst bereiken, hebben we slechts de coordinaten van Q:

\ 8 6 i 3 1 ( 6 i s »

p=)7= 5 ^2,5 s = 2 l/5°| enR: = < = |/32 ? = ^ ^2j

in § + r,-\- £ = constant te substitueeren.