is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mauhini, maar deze dingen maken den indruk, alsof ze niet hij liet gewone beeld van de sympodie behooren en moeten dus als toevallige bijomstandigheden in rekening gebracht worden.

Spieren, bloedvaten en zenuwen.

Ken enkel woord over de spieren, de bloedvaten en de zenuwen.

Die svmetrische spieren, welke het diclitsl bij elkaar gelegen zijn. vergroeien vaak samen, zoo de adductoren aan het bovenbeen en de kuitspieren aan het onderbeen. Verder moet bij liet opzoeken van de spieren voortdurend in 'toog worden gehouden, dat de extremiteiten ten opzichte van het bekken gedraaid zi jn. waardoor de l ichting van de spieren zeer veranderde. Heel veel belang kan ons echter dit juiste verloop niet inboezemen, omdat dit voor de aetiologie van de geheele zaak al heel weinig waarde heeft en dit laatste ten slotte toch datgene is. wat ons het meest interesseert.

Over de arteria umbilicalis heb ik reeds het een en ander gezegd. De arteriae iliacae zijn steeds dun en de hypogastricae ontbreken vaak.

Als er een volledig sacrum is niet foraniina sacralia, is er ook een plexus sacralis. Daaruit komen dan de n. ischiadici. die aan de achterzijde niet onder de glutaei. maar reeds dadelijk van uit de foraniina ischiadica voor den dag komen, en in de inediaanlijn tusschen de bilspieren in verlooperi. Ze verdeelen zich normaal in n. tibiales en n. peronei. Waar de plexus sacralis ontbreekt, zijn ook geen n. ischiadici en dan wordt de extremiteit alleen door