is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namen. Ook het kwabje, dat daarin is gelegen, ziet er juist evenzoo uit, zoowel wat de vorm als wat de grootte aangaat.

De buik is ingevallen. De navelstreng is normaal geïnplanteerd en voert 2 vaten.

Van uitwendige genitaliën en anus is geen spoor te vinden.

De extremiteit staat in flexie, de as wijkt naar de rechterzijde af. Aan den eenigen voet zijn teenen ; en wel 2 lialluces met eene kleine teen daartusschen.

Bij het inwendig onderzoek heb ik minder gelet op de verhoudingen van spieren, bloedvaten en zenuwen, dan wel de anatomie der buikorganen en van het skelet nagegaan. Dit laatste leek mij toe van het grootste belang te zijn, terwijl van het eerste onderzoek misschien de resultaten niet evenredig zouden zijn aan het zeer tijdroovende werk, dat er besteed zou moeten worden.

Bij opening van de buikholte ziet men de darmen bijna over de geheele voorvlakte liggen. Het net is opgeschort en onder den ribbenboog komt even de leverrand te voorschijn. De navelvena begeeft zich op de gewone wijze naar de lever.

In het linker lieskanaal, dat zicli als een zeer wijde ring voordoet, zien we een darmlis verdwijnen en een ander gedeelte er weer uitkomen. Bij het openknippen van den zeer dunnen breukzak blijkt het coecum en een gedeelte van den dunnen darm er in aanwezig te zijn. Aan de rechterzijde is op dezelfde plaats een breuk, die echter lang zoo groot niet is, en uitwendig ook