is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de armen van het kruis:

vorst — volk — vrijheid — vaderland

Kz. Een lauwerkrans waarin: 1873 Omschrift: feestherinnering Tin, met oog, 23 m.M., Verz. Z. Oranjepenningen 1301.

274A. Als voren.

De burgt uit het wapen van Alkmaar op ovaal vertikaal (rood) geharceerd veld, omgeven door twee takken.

Omschrift: 1573 alcmaria victrix 1873 Zilver, 24. bij 27 m.M., op rood en witte rozet, Verz. du Crocq.

Don Frederik, Alya's zoon, trachtte te vergeefs in 1573 Alkmaar te nemen. Herhaalde aanvallen werden afgeslagen ten koste van groot verlies aan de zijde der Spanjaarden, die eindelijk genoodzaakt waren het beleg op te breken, hetwelk destijds groote vreugde in de Nederlanden verwekte en tot het bekende „van Alkmaar begint de viktorie" aanleiding gaf.

275. 1873. Oktober.

Prijspenning van het ie Indisch Landbouw-

kongres te Soerakarta.

Vz. In een lauwerkrans:

cvv landholtvv

^ °4y,

* V te MV

V <$•

SOERAKARTA I873