is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door koning willem iii

het eerst beleefd.

Brons, 75 m.M., Verz. Teyler.

3l2l-. Vz. Geheel gelijk n". 323.

Kz. In een krans van palm-, lauwer- en eiketakken:

dankbaar herdenkt nederland een v ij f e n t win tigj a rig tijdvak van voorspoed

onder de regeering van koning willem iii.

Omschrift: iiet feestvierend amstf.rdam op

's KONINGS JUBILEE 1849.—12 MEI—

Goud, zilveren brons, 75 m.M., Verz. Teyler.

Deze penning werd den koning door de f eestkommissie te Amsterdam in goud, zilver en brons in groen fluweel en etui met gouden sloten aangeboden; met een oorkonde luidende:

„Aan Koning WiLLEM den Derde werd op den i3,,n Mei 1S74 door de Amsterdamsche Feestcommissie aangeboden een gedenkpenning, ter herinnering aan den I2u'n Mei 1874, toen Hij in zijne feestvierende hoofdstad herdacht, dat Hij gedurende een tijdvak van vijf en twintig jaren een eendrachtig en gelukkig Volk als grondwettig Koning geregeerd had.

Een exemplaar wordt in het archief der Gemeente Amsterdam béwaard.

De stempel is vernietigd."

W. J. Hofdijk teekent in zijn gedenkboek der feestviering hierhij aan: Een krasse, eerst later opgemerkte fout in mijne opgave aan de Kommissie, heeft het graveeren van een nieuwen gedenkpenning tegen inwisseling en vernietiging der anderen, noodzakelijk gemaakt.

De hiervoorbeschrevene is de verbeterde, de foutieve is n°. 323. (De fout is dat Willem III niet de eerste Oranjevorst was, die 25