is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

watersnood verrigt, wordt een eereteeken ingesteld.

Art. 2. Dit eereteeken bestaat:

i°. in eene medaille in zilver of in brons, houdende aan de voorzijde Ons borstbeeld met het omschrift: Willem ///, Korting der Ned. G. H v. Z., en aan de keerzijde, met het omschrift: Watersnood van 1876, een oranje- en lauriertak, van onder met elkander door een lint verbonden, omvattende een perkament, waarboven de

Koninklijke kroon en voorzien van het opschrift: de Koning aan

2°. in eene barret in zilver of in brons, voorstellende een eikentak, omslingerd door een lint, waarop de woorden: watersnood van 1876, zijn gegraveerd.

Art. 3. De medaille wordt door Ons verleend aan hen. die zich bij den jongsten watersnood bijzonder onderscheiden hebben, om aan een oranjelint op de linkerborst te worden gedragen.

Art. 4. I)e barret wordt door Ons toegekend aan hen. die reeds vroeger met de medailles, ingesteld bij Onze besluiten van 31 Maart 1855, n°. 71, en van 24 Maart 1861, n°. 66, of met de barret, ingesteld bij Ons laatst aangehaald besluit, zijn begiftigd, en zich opnieuw bij den jongsten watersnood loffelijk hebben onderscheiden; zij zal gedragen worden op de linkerborst, door middel van een oranjelint, boven de vroeger door Ons verleende medaille en nevens de vroeger door Ons toegekende barret.

Art. 5. De barret en het lint mogen niet zonder de medaille worden gedragen.

2187. 1876. 10 April.

Ter eere van H. W. Baron van Aylva van Pallandt van Waardenburg en Neer-ijnen, fungeerend dijkgraaf van het kanaal van Steenenhoek.

Vz. Zijn rechtsgewend borstbeeld, versierd met het ordeteeken van den nederlandschen leeuw, daarnaast rechts: j. p. m. menger, f.

Omschrift: h. w. b* van aylva van pal-

landt van waardenburg en' neer-ijnen f- dijkgraaf van het kanaal van steenenhoek enz.