is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In rood koper zonder en in geel koper met oog en ring, 19 m.M. Verz. Z, door S. de Vries.

*90. 1876. 2 Juli.

Presentiepenning van de Société Royale de Numismatique de Belgique, met borstbeeld van Frans van Mieris.

Vz. = n°. 343.

Kz. Opschrift:

soc: royale de numismatique de belgique assemblée de

1876

Brons, 33 m.M. Mededeeling van den heer Alph. de Witte.

391. 1876. 23 Juli.

Festival te Hulst.

Vz. Het op hulsttakken rustende, ongekroonde wapen van Hulst, ter zijden staat:

c. würden brussel

daaronder: mulst, «eelarb

Kz. Ronde cartouche, waarboven het Belgische wapen, omgeven door eikeloof, rustende op een lint met de wapenspreuk: l'union fait la fokce, daaronder geopend muziekboek, rustend op twee lauwertakken, rechts en links muziekinstru-