is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voort door de in 1880 te Scheveningen geopende Sophiastichting, een verblijf voor minvermogende kinderen, die de zeebaden moeten gebruiken, opgericht uit gaven door een dankbaar volk na Haar overlijden bijeengebracht.

415. 1877. 23—25 Juni.

Nationale Tuinbouwtentoonstelling op het Loo (Apeldoorn).

Vz. 's Konings rechtsgewend hoofd, daaronder: J. ELION. F.

Omschrift: WILLEM III KONING DHR NEDERLANDEN G. H. V. L.

Kz. Eene geheel naakte jonge vrouw, met twee lauwerkransen in de linker- en een in de rechterhand, gezeten te midden van allerlei bloemen en planten.

Omschrift op matten rand: NATIONALE TUINBOUWTENTOONSTELLING, HET LOO 23—25 JUNI 1877.

Brons, 73 m.M. Nal. J. Elion.

Oranjepenning■ n 1350.

410. 1877. Juli.

Eeuwfeest van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.

Vz. Binnen een parelcirkel de nederlandsche maagd de face staande, met de rechterhand een lauwerkrans houdende, met de linker op een schild met het gekroonde nederlandsche wapen steunende.