is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De commissie geeft ook voor de verschillende provinciën een opgave van het aantal vrijstellingen, zooals dat nog was in 1907. Wij ontleenen hieraan het volgende:

Aantal geheel of

PROVINCIËN. Aantal gemeenten, j gedeeltelijk vrijgestelde

gemeenten.

Noord-Brabant 196 68

Gelderland 116 13

Zuid-Holland 184 19

Noord-Holland 134 93

Zeeland 116 66

Utrecht 67 5

Friesland 43 39

Overijsel 61 3

Groningen 57 <

Drenthe 34 3

Limburg 121 83

Voor verdere bijzonderheden omtrent het onderwijs in de gymnastiek verwijzen wij naar het rapport hierboven genoemd.

Uit het ongerief van gebrek aan geschikte ruimte en uit den tegenzin der gemeentebesturen om daarin te voorzien, laat het zich verklaren, dat zoowel de onderwijzers als de gemeenteraden niet veel met het vak op hebben; dit doet evenwel niets af aan de paedagogische waarde er van en op dien grond verheffen zich vele stemmen tegen de afschaffing. Een uitbreiding van het leerplan vormen de vrije- en ordeoefeningen alleen daar, waar zij nog niet zijn ingevoerd.

Eenige overeenkomst met vak j, heeft het onderwijs in het zwemmen, een kunst, die eigenlijk iedereen in ons waterrijk land moest verstaan, en die door de school geleerd moest worden. Wel kunnen de gemeentebesturen voorzien in de gelegenheid om hierin onderwijs te krijgen door het openen van zwembaden, waar door bevoegde badmeesters zwemonderricht gegeven wordt, maar het deelnemen van alle schoolkinderen onder leiding der onderwijzers zou veel doeltreffender zijn. Wel is waar zou men dan schier overal tot uitbreiding der zwemgelegenheden moeten