is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kobalt of cobaltum.

Evenals het hierna te bespreken nikkel komt kobalt in niet. zeer groote hoeveelheden voor. Het voornaamste erts is kobciltglam, een verbinding van kobalt, zwavel en arseniknm.

Het wordt voornamelijk gebruikt om glas- en aardewerk te kleuren: kobaltglas is fraai blauw.

Kobalt vormt twee reeksen van verbindingen, kobalto- en kobaltiverbin<lingen, van dezelfde strukt.uur als de overeenkomstige ferroen ferri-verbindingen. L)c kobalto-lichamen zijn echter bestendiger.

Het kobalto-hijdroxyde, Co(OH).,, ontstaat als een rozerood neerslag door kaliumhydroxyde te voegen bij de oplossing van een kobalto-zout. Door 'verhitting ontleedt het in water en een groen poeder van CoO.

De kobalto-zouten zijn in waterhoudenden toestand rood en in watervrijen toestand blauw gekleurd.

De kobalto-zouten worden afgeleid van het basisch oxyd CoO, evenals de kobalti-zouten van Co20:1.

Ken der voornaamste kobalto-zouten is kobaltochloride, ( o( 1.,; het wordt verkregen door 't metaal kobalt of het oxyde in zoutzuur op te lossen. De 100de oplossing geeft bij verdamping roode kristallen, die blauw worden, zoodra ze 't kristalwater verliezen. Woorden, met de roode oplossing van CoCl., geschreven, worden donkerblauw, zoo men ze zacht verwarmt, terwijl de kleur weer lichtblauw wordt bij bekoeling in vochtige lucht, vandaar de naam sympathotischc inkt, aan deze oplossing gegeven.

Nikkel of niccolum.

De nikkelertsen komen voornamelijk van Nieuw-Caledonië als silicaat. Deze ertsen worden eerst met zand gesmolten 0111 't aanwezige kobalt te verwijderen, vervolgens geroost en liet verkregen oxyde van nikkel gereduceerd.

Nikkel is een fraai glanzend, goed smeedbaar metaal. Daar het niet door lucht, water, alkaliën en vele zuren wordt aangetast, dient liet om verschillende metalen voorwerpen langs galvanischen weg met een dun laagje te bedekken.

Ook wordt het op groote schaal in alliages gebruikt, bijv. nieuwzilver of argentaan, een alliage van messing en nikkel.

Nikkel vormt twee reeksen van verbindingen, overeenkomende niet die van ijzer en kobalt, die afgeleid kunnen worden van de beide basische oxyden NiO en Ni.,O...

De basis, Ni(OH),,, ontstaat als een groen neerslag, door kaliumhvdroxyde te voegen bij de oplossing van een niccolo-zout. Door verhitting geeft dit hydroxyde een groen poeder van NiO.