is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijnant Johanszn.,

zoon van Johan (van Resant) en van

Geboren omstreeks 1385.

Overleden te Tiel in of na 1433.

Huwt omstreeks 1412.

N- N. , dochter van

Geboren

Overleden

Wijnant Johanszn. was rentmeester der stad Tiel tot 1433 ').

Hij woonde daar in de Waterstraat. (Blijkens een schepenacte op folio 15 van deel 1431-33, waarin sprake is van het huis in de Waterstraat van Godert van Bommel, gelegen naast het huis van W ij n a n d u s Johanneszn.)

Hunne kinderen waren :

1. Johan Wijnantszn.

Geboren omstreeks 1412. Overleden 1433 of nè 1475 *).

') De oudste schepensignaten van Tiel zijn 1431, '32 en '33 ; daarin komt hij tot 1433 meermalen voor, (zie Bijlagen sub A.) o.a. als rentmeester in de 2 volgende acten :

„Anno 1431 : Peter praeco heefft gepeyndt ex parte W ij n a n d i „J o h a n n i s als een Rentmeester der stat van Tyel, etc. dominica „post egidii"; en

„Anno 1432: F'aulus Nycholai promisit burgimagistris „prasscriptis dat W ij n a n t sijnen brieff aan de stat als van „synre „Reyntmeisterscap" overleveren ende synen narekeninge doen sal „etc. Sexta post odulfi".

Over bovengenoemden P a u I u s N i c o I a a s z n. zie bl. 40, noot 3.

In acten van 1433 komt een ander als rentmeester van Tiel voor.

*) Johannnes Wijnantszn. komt het eerst voor in twee Tielsche schepenacten van 1433. De acten van 1433-1457 zijn niet aanwezig in het Rijksachief te Arnhem. In een schepenacte van Tiel 1475 (deel 1469-1480 folio 246) vermeldt op blz. 44 te noemen Wijnant Pauluszn. de erfgenamen van Johannes Wijna ntss; Johannes Wijnaldi, komt zelf nog voor in een