is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. v. R. met de vossen naar elkander toegewend. Vermoedelijk lag dus eertijds ook zijne vrouw onder deze zerk begraven en deelde hij zijn wapen met het hare.

Hij had huizen te Tiel in de Vleeschstraat, Voorstad, Waterstraat en Hoogstraat.

Hunne 2 kinderen waren:

I. Anna Wijnants van Resant.

Geboren te Tiel + 1603.

Overleden te Tiel in of kort voor November 1678.') Zij teekende zich, gelijk uit deze handteekening blijkt:

Huwt te Tiel 23 Januari 1631. Cornelis van Lidth de Jeude, zoon van Johan van Lidth de Jeude en van Theodora van Leeuwen ') ALBERTsdr.

Geboren te Tiel

Overleden te 'Piel 10 November 1650.')

Begraven in de St. Maartenskerk te Tiel. v- Lid,h de Jeudt; Zijn 4 kwartieren waren:

van Lidth de Jeude, van Leeuwen,

Wolf van Brakel. Graauwers.

Cornelis van Lidth de Jeude was ontvangergeneraal voor het kwartier van Nijmegen te Tiel. Armmeester van Tiel, 1638, 39.

Weesmeester van Tiel, 1642, 43, 44, 45, 46, 47.

Anna van Lidth de Jeude geboren W ij n a n t s van Resant bezat veel landerijen bij Tiel gelegen,

') In een Gerichtssignaat van Tiel van 30 November 1678 komen voor: „de samenlicke erfgenaemen van za. de heere „Cornelis van Lith de Jeude, ontfanger en juffrouw „AnnaWijnandts van Resant, in leven echteluyden." Zij werd dus ruim 75 jaar oud.

') Deze laatste hertrouwde met Mr. Hendrik van Oyen H e r b e r t s zn., richter te Tiel.

■'') Deze datum blijkens de grafzerk.