is toegevoegd aan uw favorieten.

Klinische voordrachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegroeid zijn, indien de ouders het niet gedurende geruirnen tijd zonder schildklierpoeder hadden gelaten, niettegenstaande onze ernstige vermaningen om de toediening van het middel vooral niet te onderbreken. Bovendien had het kind ook nog mazelen gehad.

Op het oogenblik is het patiëntje 13 jaar oud. Nu en dan komen de ouders, die elders wonen, nog eens met het kind hier. Onlangs deelden zij mij mede, dat zij hun kind van de school hadden genomen, omdat het nauwlijks cenige vordering maakte De school was, zooals de moeder zeidc, nog wel een school voor achterlijke kinderen. Het kon zelfs na geruirnen tijd onderwijs te hebben genoten nog in 't geheel niet lezen of rekenen Zonder twijfel was het kind dus geestelijk

nog zeer achterlijk gebleven,

* *

*

Ziet hier, m. II. het photogram (zie PI. V. Pat. F.) van een jongen van 0 maanden. Ook dit heeft geen toelichting noodig: de rimpels in het voorhoofd, de breede neus met ingezonken rug en wijd geopende neusgaten, de dikke, naar buiten omgeslagen lippen, de open mond met de dikke tong, de gezwollen oogleden met de nauwe oogspleet, de breede handen, de uitpuilende navel, al die verschijnselen doen bij dit jonge kindje het congenitaal-myxoedeem gemakkelijk herkennen.

En wilt Gij een bewijs, dat die diagnose juist was, ziet dan op dit portretje (zie PI. VI) de verandering, die het vroeger waarlijk monsterachtige kind in den tijd van S maanden onder de aanwending van schildklierpoeder ondergaan heeft. Gij zoudt in dit kindje het oude niet herkennen. Alleen de breede neus, de geopende mond en de dikke lippen trekken nog Uw aandacht en overtuigen U ervan, dat het ten minste wel mogelijk is, dat Gij hier inderdaad met hetzelfde kind te doen hebt als daar straks.

Ook hier is de hernia umbilicalis verdwenen.