is toegevoegd aan uw favorieten.

Inwerking van brandigdruivenzuur op brandigdruivenzuurammonium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

Zouten van a acetamidopropionzuur.

Het a acetamidopropionzuur geeft, als éénbasisch amidozuur zouten met bases en zuren.

Van de metaalzouten zijn het ammonium-, magnesium-, en zilverzout gekristalliseerd, de overige onderzochte zijn kristallein, behalve bet natrium en kaliumzout, welke niet kristalliseerden.

De zouten met zuren zijn hygroscopisch en zeer onbestendig.

Alle onderzochte zouten zijn oplosbaar in water en alcohol. Het zilverzout is het moeilijkst oplosbaar.

Een geconcentreerde oplossing van een der zouten wordt daarom door zilvernitraat na eenige minuten gepraecipiteerd.

Het kaliumzout, verkregen door neutralisatie van het zuur met kaliumcarbonaat, blijft onder exsiccator geplaatst stroopachtig. Deze stroop is hygroscopisch.

Evenzoo verhoudt zich het natriumzout.

Het ammoniumzout op gelijke wijze verkregen, kristalliseert gemakkelijk in groote naaldjes. Behalve door neutralisatie van het zuur met ammoniumcarbonaat, kan het, zooals we reeds zagen, ook verkregen worden door brandigdruivenzuur met ammoniumcarbonaat, bij gedeelten toegevoegd, te neutraliseeren.

De naaldjes smelten bij 100°, ofschoon reeds vroeger ontleding intreedt.

I. 0.4364 Gr. gaven 0.5761 Gr. CO., en 0.3368 Gr. H.,0.

II. Een stikstof bepaling volgens de methode van Dumas gaf de volgende gegevens:

Hoeveelheid stof = 0.2763 Gr.

Afgelezen Vol. stikstof - 38. — cM3 temp. 11°.4.

Barometerstand - 7(57.8 mM. „ 12°.2.

Correctie „ = 1.48 mM.

Max. Sp. Waterdamp = 10.03 mM.