is toegevoegd aan uw favorieten.

Over oploswarmten in het algemeen, die van Cd S O4 8/3 H 2 O in het bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER OPLOSWARMTEN IN HET ALGEMEEN, DIE VAN CdS04 f H20 IN HET BIJZONDER,

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

DOCTOR IN DE SCHEIKUNDE,

aan de Universiteit van Amsterdam,

op gezag van den Rector Magnificus

Mr. D. JOSEPHUS JITTA,

Hoogleeraar in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN op DINSDAG 18 DECEMBER 1900

des namiddags te 3 uren

IN DE AULA DER UNIVERSITEIT

DOOR

HENDRIK BERNARD HOLSBOER,

geboren te Amsterdam.

AMSTERDAM. - J. H. DE BUSSY. — 1900.