is toegevoegd aan uw favorieten.

Organische chemie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens deze reactie kunnen de aldehyden in zuiveren toestand verkregen worden.

Reactie met phenylhydrazine. Hiermede reageert het benzaldehyd zeer gemakkelijk, zoo zelfs dat andere hydrazonen erdoor ontleed worden:

OH /H C>H5 + ^NNHCtHs VC6Ii, C —«OH~\

" 'tf&NH-C6//f

T

/J,0+ C6Hs CH—N—NH— Ce H5

Ook reageert het gemakkelijk met diamid (hydraat, waarbij Ba O):

//,. COH+H. N. A'Ht h (\. //.. CH-.N. N//t

henzalhydrazine

dit gaat zeer gemakkelijk in benzalazine over:

Cr, Hs. CH: N. N: CH C \ //,.

Deze verbinding, die veel bestendiger is dan het benzalhydrazine, ontstaat ook in eens uit benzaldehyd met eene waterige diamidoplossing. Door koken met verdund zwavelzuur wordt het gehydrolyseerd en ontstaan weer

(\ // C = en N//,. N//, SO,.

Bij verhitting gaat het benzalazine onder stikstofverlies over in stilbeen:

C Hs. CH: N. N: CH Ce Hs » H&. CH= CH C, Hh

diphenylaethyleen of stilbeen

Reactie met hydroxylamiue : Hierbij ontstaat het oxim : C0 //,. C = 0ff 4- //, N. O H » Ht O + 6 , Hh C = ^ ° "

benzaldoxim

l)oor reductie is dit om te zetten in het amine: benzylamine C'6 Hh. CH% NH2.

Deze oximen treden op in twee isomere vormen: