is toegevoegd aan je favorieten.

In dagen van strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tooverdrank der wereld had gewerkt. Hij had het licht der zon gezien, en stralen — hadden zij hem verwarmd, zooals de jubelende stem in zijn borst uitriep? of hadden ze hem verblind ?

»0 gij bedrogen dwaas!" mompelde Reinout dien avond, «waarom kunt gij ook niet zien ?"