Systematische catalogus van de boekerij van het Wiskundig Genootschap "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven" te Amsterdam, tevens bevattende de wiskundige werken toebehoorende aan de Universiteits-Bibliotheek der gemeente Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar