Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lokaal 814. Haardplaten van ijzer. De oudste hier aanwezige 12 en 14, is uit de zestiende eeuw, met voorstelling van Jezus met de

Samaritaansche bij een bron. De meesten dateeren uit de 17e en 18e eeuw.

Hoewel reeds in de 15e eeuw voorkomende, waren de ijzeren haardplaten in die dagen nog lang niet algemeen in zwang.

De keuken.

Lokaal 15. Dit vertrek is in 1781 als keuken gebouwd en gedurende

ongeveer een eeuw als zoodanig gebruikt. De vaste betimmering : kast, aanrecht en stookplaats, alles is intact gebleven.

815. Groote koperen braadschotel, in doorsnede 0.81 M., met inbegrip van den 0.10 M. breeden rand. Diep 0.10 M. Uit een terp nabij Sneek.

816. Steelpan op drie pooten, van brons.

817. Kookpotten met twee ooren en drie pooten, van brons. Zoogenaamde Spcicinsche potten. Gedeeltelijk uit de zestiende eeuw. Enkele exemplaren, uit terpen opgegraven, kunnen nog wel ouder zijn. Zie ook no. 667.

818. V ij z e 1 s van koper, O. a. met opschrift: Tinico van Oennama en Catharina de Blocq 1613; Amor vincit omnia 1683 enz.

Koperen koffiekannen, blakers, komforen, keukenlepel met lange houten steel.

819. Tinnen borden en schotels, met op den rand gegraveerd wapen van „Het Bildt".

Geschenk van het waterschap „het Nieuwe Bildt".

Lepels, kandelaars, bakjes enz. van tin.

820. Vuurstolpen van verglaasd Friesch aardewerk, gedateerd 1773 en 1783. Dienden om het vuur smeulende te houden.

In de Bisschop-afdeeling bevindt zich een bijzonder aardig versierd exemplaar, een huwelijksgeschenk.

821. Tabakspot, groen en verglaasd met ingedrukt ster-ornament. Gedateerd 1783. Friesch werk.

822. Koffiekan van kerfsnee aardewerk, gedateerd 1835. Friesch werk.

Verzameling van middeleeuwsche en latere kruiken, in lokaal 16.

823. Keukenstoelen met rechte, gedraaide stijlen en biezen zittingen.

Sluiten